Tamashii Buddies - Super Saiyan Vegeta

$24.99
Tamashii Buddies - Super Saiyan Vegeta

From Bandai Japan's premium figure label Tamashii Nations comes a new design concept figure, TAMASHII BUDDIES.